Bonte Koe Praktijken

Relatie en Gezinstherapie in Rotterdam

Hoe ik te werk ga

Ik ga ervan uit dat een individu (een probleem of gebeurtenis) nooit op zichzelf staat maar altijd in interactie is met zijn of haar omgeving, achtergrond, culturele verschillen, dromen, verwachtingen, waarden en normen etc
Soms loop je vast en raak je uit balans.
Je kunt dan klachten ontwikkelen die je belemmeren, vaak hebben deze klachten ook te maken met de omgeving/situatie waarin je leeft of werkt.

Relaties, gezin (van herkomst), werk omgeving en anderen verbindingen vormen een systeem. Klachten van de een worden beïnvloed door de anderen in het systeem en visa versa. Ik werk zowel met gezinssystemen als met teams en andere groepsverbanden.

De gesprekken richten zich zowel op de aangemelde problematiek/ vraag als op de relaties en de onderlinge reactiepatronen in de relatie/het gezin/ de groep.
Hierbij spelen de ervaringen die je eerder hebt opgedaan ook een rol.
Dit kan zowel in individuele gesprekken als in gesprekken in het systeem / de context
Het gezin met kinderen of in de partnerrelatie.

Mensen overwinnen problemen eerder, als anderen die belangrijk voor hen zijn daaraan meewerken, er bij worden betrokken. Wanneer een individuele behandeling te weinig resultaat oplevert, kan de therapie in een stroomversnelling komen door iemands omgeving bij de behandeling te betrekken. Als relatie- en gezinstherapeut ga ik een werkrelatie aan met alle betrokken in het systeem.

Dit betekent een ” meervoudige partijdige” opstelling.
Hierbij gaat het niet alleen om de aangemelde cliënt maar om ieders verhaal, ervaring en positie. In onderlinge samenspraak wordt gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren en hinderende reactiepatronen te herkennen en te doorbreken.

Het leren omgaan met en hanteren van  (eerdere) verlieservaringen.
Zo wordt  een ieder zich bewust van de onderlinge reacties en beseft  welke invloed ze op op elkaar hebben.
Uitgaande van de kracht van de persoon en het systeem en deze versterken

Neem vrijblijvend contact op voor een gesprek

Neem contact op