Bonte Koe Praktijken

Relatie en Gezinstherapie in Rotterdam

Uw recht op vergoedingen

Vergoedingscriteria zijn verschillend per ziektekostenverzekeraar

Mijn consulten vallen onder de complementaire zorg, deze vergoedingen komen uit de aanvullende verzekering.
Het is handig van te voren even na te vragen bij uw verzekering, hoe de vergoedingen geregeld zijn. Vaak staat het op de site van de zorgverzekeraar vermeld. www.vergoedingenzorgverzekeraar/nvpa.nl

Belangrijk hierbij is te weten dat ik een landelijk zorgverleners nummer heb (AGB code) en ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA /RBCZ
Ook ben ik te vinden in de zorg gids op te vragen bij uw verzekering.

Kennismakingsgesprek 30 min gratis indien van te voren afgesproken.
Per 1 april 2016 Vrijgestelde werkzaamheden op grond van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1, van de Wet op de omzetbelasting 1968

Relatietherapie is niet vrijgesteld van BTW.

De kosten voor de intake en de vervolggesprekken betaalt u, contant na elk consult of na het per mail ontvangen van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum. We sluiten een behandelovereenkomst af gedurende het te doorlopen traject. Het is mogelijk om te pinnen in mijn praktijk. Afmelding van een consult dient minimaal 24 uur van te voren plaats te vinden.
Afspraken die korter van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht. Bij het eerste gesprek wordt er gevraagd naar  uw voor- en achternaam, geboortedatum, e.v.t. verzekeringsnummer, uw emailadres en uw telefoonnummer. Bovenstaande gegevens worden vermeld op de factuur.

Coulance-regeling

Wanneer u de therapie niet vergoed krijgt, kunt u een coulanceverzoek doen bij uw zorgverzekeraar. Het kan gebeuren dat uw facturen dan alsnog (gedeeltelijk) worden vergoed. Afhankelijk van uw inkomen en situatie is een aangepast tarief bespreekbaar, dit is alleen mogelijk met contante betaling na elk consult.

Fiscale Regeling

Als u een eigen bedrijf heeft kunt u mogelijk de kosten aftrekken ten behoeve van persoonlijkheidsontwikkeling, mits de problemen aan het werk gerelateerd zijn.