Bonte Koe Praktijken

Relatie en Gezinstherapie in Rotterdam

Supervisie & Leertherapie


Ik ben erkend supervisor en leertherapeut binnen de opleidingseisen van de NVRG en sta vermeld op de supervisorenlijst en de lijst voor leertherapeuten van de NVRG.

Een NVRG erkend supervisor voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Minimaal 5 jaar LID Systeemtherapeut bij aanvang van de opleiding tot NVRG supervisor;
• Heeft een door de NVRG erkende supervisorenopleiding gevolgd;
• Heeft minimaal 8 systemische leersupervisiezittingen, verspreid over minimaal 12 maanden, gevolgd bij een door de NVRG erkende leersupervisor.

Ik heb mijn opleiding tot supervisor gevolgd in België (Mechelen) aan het :

IPPR i.s.m. Korzybski Instituut en Instituut voorpsychotherapeutische relaties en reflectie 'Supervisor in relatie- en gezinstherapie'

De basis voor een NVRG erkende supervisorenopleiding wordt gevormd door het competentieprofiel Supervisoren NVRG,  gebaseerd op het Competentieprofiel Supervisoren Psychotherapeuten dat in 2018 is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Mijn manier van supervisie geven is open en in veilige sfeer, waarin we samen (individueel of in groepje van max 3 ) onderzoeken en sparren over de thema’s die je tegenkomt in je werk als systeemtherapeut in opleiding. En hoe je daartoe verhoudt en mee om kunt gaan

Leertherapie
Leertherapie is een vorm van psychotherapie die onderdeel vormt van het opleidings- en leerproces tot systeemtherapeut. Als systeemtherapeut kom je vaak in complexe interacties terecht. Zelfervaring en zelfkennis zijn in deze van groot belang, omdat je zelf het belangrijkste instrument/ therapiemiddel bent in het contact met de patiënt en zijn of haar context. Parallelle processen spelen op en kunnen voor last zorgen en komen aan bod in de leertherapie

Een NVRG erkend leertherapeut voldoet aan dev olgende voorwaarden:

• Minimaal vijf jaar LID ST;
• Een met goed gevolg doorlopenscreeningsgesprek.

Beoordeling aanvraag
De screeners brengen schriftelijk verslag uit van hun bevindingen middels een screeningsverslag.
De erkenning als leertherapeut is vijf jaargeldig en gaat in na een positief besluit van het bestuur van de NVRG. De erkenning wordt verlengd als wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in het herregistratiereglement.


Voor meer info zie www.nvrg.nl