Bonte Koe Praktijken

Relatie en Gezinstherapie in Rotterdam

Advies & Consultatie

Kortdurend, laagdrempelig traject met als doel adviezen en ondersteuning te geven bij handelingsverlegenheid van professionals of als steun om meer te kunnen bereiken met elkaar of in individuele trajecten. Handelingsverlegenheid komt voort uit de aard, ernst en complexiteit van de problematiek waarmee de professional te maken kan krijgen  

Hierbij wil ik je graag ondersteunen, door samen te onderzoeken waar de frictie zit en maakt dat de situatie vast komt te zitten of stroef verloopt. Welke onderlinge dynamiek er speelt. In overleg maken we een traject toegespitst op je vraag en van hieruit werken we in nauw overleg samen. Door vroegtijdige onderkenning van de problematiek en afgestemd handelen, kan worden voorkomen dat een traject onnodig lang duurt of geheel vastloopt. Hierbij worden alle partijen gehoord die betrokken zijn. (vanuit systemisch perspectief)